Het Milieucharter, een van nature milieubewuste aanpak!

Terwijl de bedrijfsactiviteiten en de productprestaties voortdurend groeien zet de groep Durieu haar inspanningen voor het beschermen van onze planeet onverminderd voort.

Zorg dragen voor het milieu

Durieu kent de ecologische uitdagingen en zet bewust in op een concrete aanpak van duurzame ontwikkeling: verantwoord ondernemen om de invloed van de bedrijfsactiviteiten op het milieu te beperken. Alle oplossingen van Durieu, vanaf het ontwerp, over het productieproces tot en met de recycleerbare verpakking, dragen bij tot het streven naar een gezond milieu, meer bepaald via de ontwikkeling van producten met het label "Spaart het milieu". De consument krijgt volledige en heldere informatie en de medewerkers worden bewust gemaakt aan de hand van eco-tips. Dat het engagement wordt waargemaakt, bewijst Durieu met haar Milieucharter dat ze strikt respecteert.

© LINITOP - Groupe DURIEU - 91072 BONDOUFLE - (France) - Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 - Fax : +33 (0) 160 86 84 84 - Juridische mededelingen