• Dom
  • Środowisko
Srodowisko

Nasza karta środowiska - buduje aktywne podejście firmy do ochrony środowiska.

Mimo rosnącej działalności i wyników Grupy Durieu, jej zaangażowanie w ochronę środowiska jest stała.

Zaangażowanie w ochronę środowiska.

Zdając sobie sprawę z problemów środowiskowych jak i zbiorowej odpowiedzialności i poczucia obywatelskiego, Grupa Durieu jest zdecydowana rozwijać się w sposób zrównoważony i minimalizować wpływ działalności na środowisko naturalne. Od projektowania i produkcji do wykorzystania opakowań do recyklingu, każde rozwiązanie Durieu jest rozwijane z myślą o ochronie środowiska, w szczególności poprzez produkty oznakowane etykietką "Przyjaźni Środowisku". Użytkownicy i pracownicy są w pełni i wyraźnie poinformowani, dzięki kampanii podnoszenia świadomości w odniesieniu do codziennych działań ekologicznych. Grupa Durieu wprowadziła to zobowiązanie czarno na białym, w Karcie Ochrony Środowiska.

© LINITOP - Groupe DURIEU - 91072 BONDOUFLE - (France) - Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 - Fax : +33 (0) 160 86 84 84 - Uwagi prawne