• Dom
  • Uwagi prawne
Uwagi prawne

Informacja wydawcy

Strona internetowa www.linitop.com jest wydawana przez :
DURIEU group
29 Avenue du Roule
92200 NEUILLY SUR SEINE (France)
Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 - Faks : +33 (0) 160 86 84 84
Email : info@durieu.com
RCS Nanterre : 419 281 456
Siren : 41928145 - EU VAT number : FR81419281456

Agencja komunikacyjna

ADFIELDS
23 bis rue Édouard VAILLANT
B.P 61547
37015 TOURS Cedex 01 - Francja

Realizacja

CLICK-ON
Aéroport Tours Val-de-Loire
40, rue de l'Aéroport
37100 TOURS - FRANCE

Własność intelektualna

Zgodnie z przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej i ogólnie wszystkimi umowami zawierającymi postanowienia dotyczące prawa autorskiego, powielanie w całości lub w części jakichkolwiek tekstów, obrazów lub ilustracji, które nie są wyraźnie przeznaczone do pobrania przez użytkowników jest zabronione bez uprzedniej zgody wydawcy lub jego nabywców.

Odpowiedzialność

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z informacji zawartych na tej stronie. Wszystkie zasoby znajdujące się na tej stronie, w tym teksty, zdjęcia i ilustracje(diagramy, rysunki, plany, fotografie i animacje komputerowe) są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą w żadnym wypadku prowadzić do odpowiedzialności ze strony wydawcy. Chociaż DURIEU stara się zapewnić możliwie najdokładniejsze informacje i regularnie aktualizować stronę internetową, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości, błędy lub pominięcia dotyczące informacji zawartych na stronie, ani za wyniki uzyskane za pomocą stosowania informacji dostarczonych przez to medium komunikacji. Félix Monge zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z modeli bez uprzedzenia.

Korzystanie z prawa dostępu

Zgodnie z artykułem 32 ustawy o ochronie danych osobowych nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku, masz prawo dostępu, poprawiania i usuwania w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa pisząc do: Groupe Durieu SA - 29 Avenue du Roule - 92200 NEUILLY SUR SEINE - Francja - Tel .: +33 (0) 160 86 48 70 - Faks: +33 (0) 160 86 84 84. Więcej informacji na temat ustawy o ochronie danych osobowych, na stronie internetowej CNIL

Prawa do zdjęć

FOTOLIA™ - ADFIELDS - Michael Shake - Douglas Freer - Natale Matteo - Christian J. Stewart

© LINITOP - Groupe DURIEU - 91072 BONDOUFLE - (France) - Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 - Fax : +33 (0) 160 86 84 84 - Uwagi prawne