Disclaimer

Informatie uitgever

De site www.linitop.com wordt uitgegeven door :
GROUPE DURIEU
29 Avenue du Roule
92200 NEUILLY SUR SEINE (France)
Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 Fax : +33 (0) 160 86 84 84

Email : info@durieu.com
RCS Nanterre : 419 281 456
Siren : 419281456
Kapitaal : 50.000 €
EU BTW-nummer : FR81419281456

Reclamebureau

ADFIELDS
23 bis rue Édouard VAILLANT
B.P 61547
37015 TOURS Cedex 01 - FRANCE

Realisatie / Hosting

CLICK-ON
Aéroport Tours Val-de-Loire
40, rue de l'Aéroport
37100 TOURS - FRANCE

Intellectuele eigendomsrechten

Conform het Franse Wetboek Intellectueel Eigendom en meer algemeen alle akkoorden die bepalingen bevatten met betrekking tot het auteursrecht, is gehele of gedeeltelijke reproductie van teksten, beelden of illustraties die niet uitdrukkelijk bestemd zijn om door de bezoekers te worden gedownload, verboden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of een andere rechthebbende..

Aansprakelijkheid

Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de informatie die zich op deze website bevindt. Alle documentatie die zich op deze website bevindt, teksten en beeldmateriaal (schema's, tekeningen, plannen, foto's en computeranimaties) zijn van louter informatieve aard en vallen niet onder de aansprakelijkheid van de uitgever. Hoewel de groep DURIEU ernaar streeft om de gegevens zo juist mogelijk weer te geven en de website geregeld bij te werken, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden, onjuistheden, fouten of mogelijke weglatingen met betrekking tot informatie die zich op de site bevindt of voor resultaten die voortvloeien uit het gebruik en het toepassen van de informatie op deze site.

Recht van toegang

Conform artikel 34 van de Franse wet op de persoonsgegevens (nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, databases en privacy), beschikt u over een recht van toegang, verbetering en schrapping voor de gegevens die op u betrekking hebben: Om dat recht uit te oefenen, schrijft u naar :
Produits DURIEU S.A - 29 Avenue du Roule - 92200 NEUILLY SUR SEINE - FRANCE - Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 - Fax : +33 (0) 160 86 84 84
Voor verdere informatie over de Franse gegevensbeschermingswet (Loi Informatique et Libertés) kunt u terecht op de website van de CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

Fotocredits

FOTOLIA™ - Philippe SIMIER - Elena ELISSEEVA

© LINITOP - Groupe DURIEU - 91072 BONDOUFLE - (France) - Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 - Fax : +33 (0) 160 86 84 84 - Juridische mededelingen